Home » Blog » Inţelepciune Orientală 25 iulie 2012: Omar Khayyam

Inţelepciune Orientală 25 iulie 2012: Omar Khayyam

Intelepciune Orientala 25 iulie 2012

Intelepciune Orientala 25 iulie 2012

..Bea vin! Aceasta e viaţa eternă.  Asta e tot ce tinereţea îţi va oferi. Este momentul pentru vin, trandafiri şi prieteni beţi. Fii bucuros pentru acest moment, căci el este viaţa ta!” Omar Khayyam (1048-1131), poet Persan

Omar Khayyam, poet Persan

“Drink wine. This is life eternal. This is all that youth will give you. It is the season for wine, roses and drunken friends. Be happy for this moment. This moment is your life.” Omar Khayyam (1048-1131), Persian poet

Mausoleul lui Omar Khayyam, Nishapur, Iran

Mausoleul lui Omar Khayyam, Nishapur, Iran

 

Photo: http://www.fouman.com/

Use Facebook to Comment on this Post

Leave a Reply