Home » Blog » Arhitectura Persană: Casa Tabatabai – Tabatabai House, Kashan Iran (RO-ENG)

Arhitectura Persană: Casa Tabatabai – Tabatabai House, Kashan Iran (RO-ENG)

ORIENS-TURISM-IRAN

“Khaneh Tabatabaei -ha“ este numele uneia dintre cele mai frumoase opere arhitecturale iraniene. Construită  în 1840 în Kashan, în provincia Isfahan, “Khaneh Tabatabaei -ha“ ( Casa Tabatabai) a fost proprietatea uneia dintre cele mai influente familii iraniene.

“Khaneh Tabatabaei -ha“ is the name of one of the most beautiful Iranian architectural masterpieces. Built in 1840 in Kashan, in the province of Isfahan, “Khaneh Tabatabaei-ha” (The Tabatabaeis House) was the property of an influential Iranian family.

Casa Tabatabai, exterior, Kashan, Iran

Casa Tabatabai, exterior, Kashan, Iran

 

Această frumoasă casă are toate elementele arhitecturale ale unei reşedinţe tradiţionale din Kashan, inclusive elemente Persane ca “biruni” sau “andaruni”. “Biruni” este partea publică a casei, pe când “andaruni” este un sector privat al reşedinţei, rezervat pentru femeile casei.  În sectorul “andaruni” doar proprietarul casei şi fii săi aveau dreptul să intre.

This beautiful house has all the architectural elements of a Kashani traditional residence, including the “biruni” and “andaruni” Persian elements.  The “biruni” is the public part of the house, while the “andaruni” is a private sector of the residence, reserved for the women of the house. In the “andaruni” sector only the owner of the house and his sons were allowed to enter.

Casa Tabatabai a fost proiectată de Ustad (maestrul) Ali Maryam, unul dintre cei mai importanţi “mimar” (arhitecţi) ai secolului 19 din Persia. Construcţia casei a durat 10 ani şi a fost finalizată în 1840. Această reşedinţă se întinde pe o arie de 4700 de metri pătraţi şi include 40 de camere, patru curţi interioare, 3 captatoare de vânt şi doua canale subterane.

Arhitectura iraniana se remarca prin complexitate si migala

Arhitectura iraniana se remarca prin complexitate si migala

 

The Tabatabaeis’ House was designed by Ustad (master) Ali Maryam, one of the most important Iranian “mimars” (architects) of 19th century Persia. The construction of the house lasted for 10 years and was finished in 1840. It was built on a 4700 square meters area and includes 40 rooms, 4 courtyards, 3 wind catchers and 2 subterranean canals.

Interior Tabatabai, Kashan, Iran Oriens

Interior Tabatabai, Kashan, Iran Oriens

 

Casa fost reconstruită de cateva ori, dupa o serie de cutremure în secolul 18, şi mai târziu în 1994 şi 1997. Astăzi, “Khaneh Tabatabaei -ha“ este un muzeu deschis publicului, şi este protejată de Iran Cultural Heritage Organization.

Splendidele modele de pe fatada casei Tabatabai, Kashan, Iran

Splendidele modele de pe fatada casei Tabatabai, Kashan, Iran

 

The house was rebuilt several times, after a series of earthquakes in the 18th century, and later in 1994 and 1997. Today, “Khaneh Tabatabaei -ha“ is a public museum, protected by Iran’s Cultural Heritage Organization.

Use Facebook to Comment on this Post

Leave a Reply